Solberg understreket også hvor viktig det er at det drives godt informasjonsarbeid i skolen, slik at alle ungdommer kan være trygge på at de møtes med respekt og likeverd uavhengig av seksuell legning.

Hun påpekte at vi i arbeidet for å bekjempe hatkriminalitet nå trenger en konkret og tydelig tilnærming, og vektla betydningen av holdningsskapende arbeid i idretten og i minoritetsmiljøer.

På spørsmål om hvorfor LHBT-befolkningen skal velge Høyre viste Solberg til Høyres ideologi hvor individet og respekt for ulikheter står i sentrum for politikken, men påpekte samtidig at det bør være helheten i Høyres politiske løsninger for skole, helsevesen og skattepolitikk som er utslagsgivende for valg av parti.

Skeive dager arrangeres hvert år i slutten av juni i Oslo. Formålet er å synliggjøre skeiv kultur og bidra til aksept og respekt for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Høyres stand er som tidligere år et samarbeid mellom Høyres hovedorganisasjon, Unge Høyre og fylkesorganisasjonene i Oslo og Akershus.