Av: Inger Elisa Gabrielsen, sekretær for Costa Blanca Høyre

Erna Solberg besøkte Costa Blanca 14. mars 2012. Hun kom tilvarme og strålende sol, og strålte om kapp med den. Turen gikk direkte til Den norske skolen Costa Blanca i Alfaz, hvor en fullsatt sal med lydhøre elever hørte henne fortelle om livet som politiker. Hun svarte også på spørsmål fra elevene.

Deretter gikk turen sydover til Torrevieja. 225 mennesker hadde møtt opp for å høre Erna presentere Høyres planer mot år 2030 på en fullsatt "Restaurante La Rustica".

Norge frem mot 2030

Det er egentlig ikke så vanskelig å styre Norge i dag, men det er desto viktigere å legge et godt grunnlag frem mot 2030, hvor det ventes at det vil komme et krysningspunkt. Dette betyr at vi må begynne å tenke fremover på landbasert industri for at vi skal kunne være i stand til å fortsette vår økonomiske vekst etter at olje- og offshorevirksomheten avtar. Vi trenger flere ben å stå på. Høyres politikk skal trygge den norske velferden gjennom satsning på kunnskap og konkurransekraft. På grunn av oljen er vi i en unik situasjon i disse krisetider, og dette kan vi utnytte til investeringer i fremtiden.

Investeringer i utdanning og infrastruktur er viktig for fremtiden, men står for tiden nesten stille. I stedet øker antallet offentlige ansatte kraftig, dessverre uten at en får tilsvarende økning i kvaliteten.

Muligheter for alle

- Høyres visjon er muligheter for alle, med tillit til enkeltmennesket, og frihet til selv å bestemme. I dag har vi svært få tilbud til unge ufaglærte. 72% av våre resurser er humankapital. Mennesket er en enorm ressurs, og hardt arbeid og kompetanse er uendelig viktig. Målet er at Norge skal ha verdens beste skole. Dette kan vi få til ved at vi løfter kunnskapen i lesing, skriving og regning, samt at man løfter lærernes kompetanse.

- Høyre vil skape trygge og livskraftige lokalsamfunn hvor vi kan ferdes trygt og uten frykt. Kvalitet i omsorgen for våre eldre krever også bedre kompetanse, kvalitet og kapasitet. Den største økningen i antallet nye trygdede i dag ligger i den store andelen psykisk syke unge. Noe av det viktigste er å få inn unge funksjonshemmede i arbeidslivet. For de som har behov for behandling, og som har fått innvilget et behandlingstilbud, må det også være mulighet for selv å velge hvor en vil gjennomføre dette tilbudet, sa Solberg til forsamlingen.

Spørsmål fra engasjerte tilhørere

Etter en velfortjent liten pause, ble det kjørt en spørsmålsrunde. Her ble det blant annet spurt om helsetrygdkortet som norske myndigheter har arbeidet med over lang tid. Nordmenn får fortsatt bare for 3 måneder. Det er en utrolig sendrektighet i byråkratiet. Nordmenns bevegelsesfrihet utenfor Norge ut over 6 måneder er begrenset, og Erna lovet å se på saken.

Andre tema var egenandelen nordmenn må betale på fysioterapi i utlandet, og medisiner på blå resept som ikke godkjennes i egenandelsregnskapet hvis de er kjøpt i utlandet. Nye fly til forsvaret og fregatter som Norge ikke kan bemanne, kildeskatten og samhandlingsreformen ble også nevnt.

For Costa Blanca Høyre ble Ernas besøk en stor suksess, og vi lover å bidra til at Erna kan komme tilbake til oss ved en senere anledning som hun lovet.