Mens regjeringen er fornøyd med utviklingen i poiitiets bemannings- og ressurssituasjon, rapporterer Politiets Fellesforbund at 440 stillinger skal kuttes i politidistriktene. I tillegg vil 50 stillinger gå tapt i Oslo fordi pengene skal brukes til IKT.

Denne totalt forskjellige virkelighetsbeskrivelsen har fått Høyre og Erna til å skrive brev til Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengren, og stille følgende ni spørsmål:

1. Hvilke 10 politidistrikter planlegger redusert bemanning - og hvor stor blir denne?

2. Hvordan påvirker nedbemanningen den enkelte polititjenestemann?

3. Hvor mange av sommervikarene vil få forlenget sine kontrakter?

4. Hvilke lennsmannskontorer har sommerstengt?

5. Hvor mange av de 807 nye sivile stillingene er frigjort til operativ politiarbeid?

6. Hvordan har utviklingen i de enkelte politidistriktene vært de to siste årene?

7. Hvilke bemanningsprognoser legges til grunn for det kommende året?

8. Hvor mange nye stillinger er opprettet i 2009 og i år?

9. Hvor mange nyutdannede politifolk vil få fast ansettelse i år?


Les hele saken på side 23 i dagens papirutgave av VG (12.08.10)