Høyre legger i dag på sitt sentralstyre frem en samlet plan for hvordan vi kan få flere mennesker inn i arbeidslivet. Det står 125 000 mennesker utenfor arbeidslivet fordi de er sykmeldte, mens det totalt står 800.000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det viser at skal vi få flere ut i arbeidslivet kan vi ikke bare se på de sykmeldte.

Planen Høyre legger frem går igjennom fire felt:

  • Kompetansesvikten: Hvordan få de som står utenfor arbeidslivet grunnet manglende kompetanse, til å komme inn i arbeidslivet?
  • Sykdomssvikt: Hvordan sørge for at færre blir langtidssykmeldt?
  • Trygdesvikt: Hvordan få folk som kan arbeide fra trygd til arbeid?
  • Svikten i samspillet: Hvordan sørge for et bedre samspill mellom arbeidsgiver, den syke, legen og NAV? (Det trenerende triangel)

Erna Solberg gratulerer Jens Stoltenberg med at han endelig har sett at borgerlig politikk er det som kan gi oss et lavere sykefravær.

- Jeg registrerer at Jens Stoltenberg har måttet søke løsninger hos den borgerlige regjeringen i Sverige. Det synes jeg er hyggelig. Jeg vil likevel minne Stoltenberg om at det er kortere vei til Høyres Hus enn til Stockholm. Han er velkommen når som helst, sier Erna Solberg

- Jeg vil gå så langt som å si at jeg omfavner Stoltenberg i sykelønnsdebatten. Han skal vite at om SV og SP også i denne saken truer med å slite seg fra tvangslenkene hans, stiller vi kun 6 krav for å gi han den støtten han trenger, sier Erna Solberg

Kravene Høyre stiller er:

  • Private rehabiliteringsinstitusjoner må få muligheten til å hjelpe flere med å komme seg raskere tilbake i arbeidslivet.
  • Private institusjoner må få muligheten til å hjelpe flere med å komme seg ut av helsekøen.
  • NAV må få avlasting av private selskaper som kan hjelpe med arbeidsformidling og arbeidsevnevurdering.
  • Det skal være krav om aktivitet til de som mottar trygdeytelser.
  • Vi skal ha et krafttak for å øke voksnes basiskunnskaper innenfor lesing, skriving og matematikk.
  • Skattesystemet skal sørge for at det alltid lønner seg å jobbe.