Tema for høringen har vi kalt "Teknologiske løsninger for fremføring av høyspent (420 kV) elektrisk kraft i jord- eller sjøkabel i forhold til luftspenn, og konsekvenser for forsyningssikkerhet og kostnader som følge av dette". Vi har invitert ulike eksperter på denne teknologien til å presentere sine synspunkter for oss.

Høringen vil finne sted tirsdag 14. september kl. 09.00-14.30 på Stortinget, møterom K-248, og vil være åpen for publikum og presse. Programmet er vedlagt.

Påmelding senest fredag 10. september til Lars Andreas Lunde, tlf: 2331 3348 / 9268 5751, e-post: lars-andreas.lunde@stortinget.no

Sted: Stortinget. Møterom K248.

PROGRAM:

09.00: Åpning ved Høyres leder Erna Solberg

Kraftforsyningen i Bergens-området

09.05: Kraftforsyningen i BKK-området. Sikkerhet og kostnader for kabling som alternativ til kraftlinjer v/ N.N. Statnett og adm. dir. Øivind Torkildsen i BKK Nett AS.

09.50: Vurdering av Statnett sitt prosjekt og bruk av kabel i forbindelse med dette v/ adm. dir. Agnar Aas, Norges vassdrags- og energidirektorat.

10.20: Motforestillinger til Statnetts planer og alternative løsninger v/ styreleder Klaus Rasmussen, Bevar Hardanger.

10.40: Er det behov for åstyrke overføringskapasiteten til Bergens-området v/professor emeritus Einar Hope, Norges Handelshøyskole.

Kabelteknologi –utfordringer og muligheter

11.00: Sintef energi v/Rolf Hegerberg.

11.20: Nexans v/ Senior Technical Adviser, Kjell Bjørløw Larsen.

11.40: ABB v/ N.N

12.00: Siemens Norge v/ divisjonsleder Olav Rygvold

12.20: Samfunnsøkonomiske perspektiver v/Jørgen Bjørndalen, EC group

12.40: Hva er industrien opptatt av? v/ leder nett og konsesjon Stein Øvstebø, Norsk Hydro

13.00: Hva er industrien opptatt av? Sett fra arbeidstakersiden v/ Are Tomasgård, spesialrådgiver LO Industri og energi.

Diskusjon

13.20: Åpen diskusjon mellom innledere og øvrige deltakere m/lunch.

14.25: Avslutning ved stortingsrepresentant Bjørn Lødemel.