- Hver dag er det barn og unge som gruer seg til skolen, skoleveien eller sjekke mobilen fordi de frykter hva som vil skje der. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som alle har et ansvar for å bekjempe, sier Erna Solberg.

Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet har dannet en felles front mot digital mobbing. Sammen har de utviklet Bruk Hue, en landsomfattende skoleturne, en egen nettjeneste og app. Målet er å bekjempe digital mobbing blant ungdom.

Erna Solberg deltok på tikrsdag i markeringen av antimobbe-kampanjen. Hun oppfordrer flere til å bli med i kampen mot mobbing:

- Nettet skal ikke være et sted hvor man tillater oppførsel og holdnigner man aldri ville tillatt hvis det skjedde ansikt til ansikt. Mobbing er aldri greit - uansett form, men på nettet spres hetsen raskt og dramatisk. Jeg håper flere vil bli med i kampen mot mobbing, sjikane og hets på nettet, avslutter Solberg.