Erna Solberg ble søndag gjenvalgt som Høyre-leder. Også nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie ble gjenvalgt.

- Vi ønsker en lederkandidat som kan lede og løfte Høyre videre. Vi ønsket en leder som står støtt, i motvind fra alle kanter. Erna innstilles enstemmig som leder for en ny periode. Erna – går inn i sitt 11. år som H leder (dersom hun blir valgt). Ingen Høyre-leder har sittet så lenge sammenhengende, sa Sylvi Graham (H).

- Jan Tore er kunnskapsrik, inkluderende, han har alltid tid til å gi et godt råd og SE sine medarbeidere. Jan Tore er en viktig støttespiller for Erna. Og nå også en super-minister med blikk på det lokale! Vi innstiller enstemmig på gjenvalg av Jan Tore Sanner som partiets første nestleder.

- Bent er godt kjent for sitt varme, sosialpolitiske engasjement, men er også god på næringspolitikk og en rekke andre områder. Han har mye erfaring, omfattende politisk kunnskap, og teft. Nå har han også satt seg godt tilrette i Helseministerstolen – en sektor som har svært stor betydning for våre lokalpolitikere. Som annen nestleder innstiller vi på gjenvalg av Bent Høie.

Til arbeidsutvalget ble det gjenvalg på Torbjørn Røe Isaksen. Asker-ordfører Lene Conradi blir nytt medlem.

Julie Brodtkorb ble også gjenvalgtsom kvinnepolitisk leder og medlem av AU.

Sentralstyret fremmet tre nye navn til de fire landsmøtevalgte medlemmene av sentralstyret.Arne Hjeltnes ble gjenvalgt. I tillegg ble Hanne Velure,Øyvind Hilmarsen ogStian Berger Røsland valgt.