I talen satte partilederen søkelys på integrering og gründerskap som to store hovedsaker.

Les hele talen i sin helhet, ved å klikke på vedlegget til venstre.