Meningsmålingene for Høyre er gode om dagen, flere viser at vi ligger på over 20 % og er det største opposisjonspartiet. Det syns jeg selvfølgelig er hyggelig, og jeg tror det er et resultat av at Høyre er fokusert på sak, ikke spill - samt at vi er konstruktive og samarbeidsorienterte.

Vi skal ikke hvile på laurbærene. Jeg mener vi har en plikt til å kjempe for velgerne, og deres tillit, hver dag. Den nye stortingsgruppen har lagt seg det på minne og er aktive hver dag, jeg gleder meg over mange nye høyreansikter og stemmer hver dag i media.

VI skal fortsette å svare på de store og langsiktige utfordringene i vårt samfunn. Derfor har vi nylig presentert en ny strategi for hvordan vi skal håndtere utfordringen, og utnytte mulighetene i, eksplosjonen i antall mennesker som står utenfor arbeidslivet. Mesteparten av min sentralstyretale forrige helg var også tilegnet dette temaet. Du kan se hele talen her.

Ufør på livstid?
Foreløpig har debatten først og fremst dreid seg om sykefraværet, vårt perspektiv er bredere. VI setter fokus på årsaker til at folk settes på et løp som ender i uføretrygd. Det dreier seg om manglende kompetanse som gjør at man ikke mestrer en endret eller ny jobb. Det dreier som om for lange behandlingskøer og for dårlig rehabilitering, Sykelønn er ofte en transportetappe mot uføretrygd, men transportetappen sykeliggjør fremfor å fokusere på mestring av sykdom og hvordan du kan komme tilbake til arbeid.

Jeg kommer heller ikke til å gi opp de mange hundretusen i arbeidsfør alder som står permanent utenfor arbeidslivet. Vi vil forsøke å sette deres situasjon på dagsorden, og vi vil utrettelig kjempe for gjennomslag for en politikk som kan hjelpe dem ut av uførhet og tilbake i arbeid.

Rapporten vi presenterte ser helheten i problemet og legger noen premisser for løsningene til grunn. Vi kommer aldri til å løse problemet hvis vi ser oss blind på enkeltelementer og ikke har noen grunnleggende tanker om hvilken retning vi må gå for å løse utfordringene. Det er kompliserte årsaker til at så mange står utenfor arbeidslivet, og det er sterke krefter som vil motarbeide alle tiltak som er krevende. Derfor har jeg tilbudt Stoltenberg min støtte til å gjøre nødvendige endringer, men da forventer jeg også å få noe i retur - nemlig gjennomslag for våre løsninger. For de som er interessert kan rapporten i sin helhet leses her.

Gode råd og inspill
Jobben er selvfølgelig ikke gjort med denne rapporten. Jeg ønsker meg innspill i saken. Enten det er historier som belyser problematikken eller konkrete forslag til hva vi kan gjøre. Send en e-post til politikk@hoyre.no dersom du har noe på hjertet.

Stoltenbergs biodieselavgift
En annen sak som har dominert den politiske debatten, og særlig torsdagens finansdebatt, er spørsmålet om biodieselavgift. I korte trekk kan man si at regjeringen innfører en avgift når avgiftsfriheten man ble enig om for 15 år siden har begynt å virke.

Vi var på vei til å få milliardinvesteringer i teknologi, produksjon, forskning og arbeidsplasser som var grønne. Det går tapt med denne avgiften. Det er et alvorlig anslag mot klimaet, og forutsigbarheten for næringslivet. Og det er helt klart at dette er noe som Stoltenberg står personlig ansvarlig for. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen gikk i torsdagens finansdebatt langt i å si at Stoltenberg stilte internt kabinettspørsmål i saken.

Jeg mener Arbeiderpartiet viser sitt sanne ansikt. Klima er fint å smykke seg med i taler og debatter, men når det kommer til stykket, så velger de avgifter foran klima. Jeg har skrevet mer utførlig om saken i bloggen min på VG.


Så ønsker jeg til sist at alle leserne av e-brevet får en riktig god helg!

Med vennlig hilsen

Erna Solberg