Fylkeskommunen skal fjernes, og fylkesmannen strippes for makt. Spesielt statlig naturvernmyndigheter skal fratas innflytelse til fordel for lokalt skjønn.

– Jeg vil ha en full reorganisering av maktfordelingen mellom stat og kommune, sier Solberg til Aftenposten.

Solbergs utspill kommer i forbindelse med landsmøtet i helgen, og kan bli en del av partiets politikk.

– Ingen statlig byråkrat skal kunne overprøve en lokal, folkevalgt forsamling, sier Solberg.

Solberg sier at lokaldemokratiet blir uthulet ved at beslutninger, særlig i arealpolitikken, blir flyttet over til ansiktsløse byråkratier.

Økt bygging i strandsonen vil bli et resultat hvis Høyres politikk får gjennomslag.