Professor Thomas Nordahl, som er leder for senter for praksisrettet utdanningsforskning i Hamar, har på oppdrag fra Høyre, sett nærmere på hvordan skolen bør jobbe for å sørge for at guttene skal gå ute av skolen med et like høyt kunnskapsnivå som jentene.

– Det vi tror er at vi har en skole der elever har en litt for stor grad av frihet, at det er for lite struktur, at det er for lite tydelige lærere og for lite tydelige forventninger, sier Nordahl til TV2.

4 poeng bedre

Nordahl har sett nærmere på to skoler der guttene er like flinke som jentene. Disse kjennetegnes ved at de har en veldig strukturert undervisning, tydelige krav og tydelige lærere.

– Undersøkelsen trekker frem karakteristika ved de skolene som gjør det best, og det at det er struktur, orden, faste rammer, at det er god klasseledelse, det skaper ro i klasserommet, det skaper konsentrasjonsmuligheter for guttene og da må vi lete etter det, sier Solberg.

Statistisk sentralbyrå kom denne uken ute med tall om karakternivået på guttene og jentene i grunnskolen i år. Disse viser at jentene som gikk ut av grunnskolen i 2011 oppnådde høyere karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I gjennomsnitt fikk jentene 42,0 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 37,9. For alle elevene som gikk ut i 2011 var snittet 39,9 grunnskolepoeng.

- Det er ingen grunn til at gutter skal få et taperstempel i årene fremover, vi trenger dem også i det fremtidige arbeidslivet, og vi trenger ikke mange unge gutter som ramler ut og får rusproblemer eller annet fordi de ikke har klart å lære på skolen, sier Solberg til TV 2.

Etter- og videreutdanning
Høyre vil sørge for at læreren er best mulig skikket til å møte fremtidens elever. Thomas Nordahl har tidligere forsket på viktigheten av å ha kompetente lærere, og konkludert med at dette er den viktigst enkeltfaktoren for å gi eleven godt læringsutbytte, ikke – som regjeringen nylig har forslått – å sette et tak på hvor mange elever en klasse skal innholde.

- Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt. Ifølge folkelig logisk tenkning høres det riktig ut at flere lærere vil gi flinkere elever, men dette er ikke dokumentert i praksis. Det er en rekke andre forhold som spiller inn, og det viktigste er kvaliteten på læreren. Det er bedre å ha én god lærer enn to dårlige, sier Nordahl til forskning.no.

Høyre har i sitt alternative budsjett derfor foreslått å bruke 900 millioner kroner på etter- og videreutdanning av lærere. Dette vil gi 4000 lærere i året etterlengtet faglig påfyll.

Les også TV2s nyhetssak her.