Fredag i forrige uke mottok Høyres leder Erna Solberg en e-post fra statsminister Jens Stoltenberg om direktivet (vedlagt). Det er Jens Stoltenbergs svar på 14 konkrete spørsmål fra Høyre vedrørende EUs datalagringsdirektiv, som Erna sendte i november.

- Det er mye Jens ikke svarer på, så her må vi gå nye runder, sier Erna Solberg.

EUs datalagringsdirektiv er ment å være et middel i kampen mot terror og organisert kriminalitet. Direktivet pålegger lagring av all elektronisk kommunikasjon i minimum seks måneder, og maksimum to år.

Fordi det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvordan direktivet skal implementeres, er spørsmål om lagringstid, lagringsmåte og eventuell domstolskontroll blant det som avgjør om Ap får Høyres støtte.

Solberg sier til Aftenposten at Aps forslag om en nedre strafferamme på tre år er for lavt for å sikre personvernet.

Høyre-lederen vil også skjerpe kravene for politiet under selve domstolsbehandlingen ved å la politiet få en motpart under domstolsprøvingen.

Les hele saken på side 2 i dagens utgave av Aftenposten (papirutgaven).