Kjære Høyre-venner!

Høyre er fortsatt det eneste partiet som alle på borgerlig side gjerne vil samarbeide med, og Høyre holder døren åpen for alle som kan bidra til å sikre gjennomslag for vår politikk.

Jeg har i flere år jobbet for et bredest mulig borgerlig samarbeid. Det har jeg gjort fordi jeg mener de fire borgerlige partiene bør kunne enes på en rekke områder hvor Norge har behov for en ny politikk.

Både Høyre, Frp, Venstre og KrF er tilhengere av et sterkt privat næringsliv, vi ønsker alle skattelettelser i en eller annen form, vi har et felles verdigrunnlag i familiepolitikken, vi ønsker å satse mer på utdanning og forskning, og vi er alle tilhengere av konkurranse og positive til private løsninger.

Derfor trenger vi en borgerlig regjering. Jeg mener for eksempel bestemt at det er umulig å lene seg tilbake når så mange barn opplever lese- og skriveproblemer. Da er det ikke godt nok med en regjering som mener gratis pærer er viktigere enn gode lærere og at skolefritid er viktigere enn skoletimer.

Vi trenger et helsevesen der helseministeren ikke nekter pasienter behandling fordi legen ikke er ansatt i det offentlige. Og vi trenger lavere skatter for næringslivet og for folk flest i en tid preget av økonomisk usikkerhet.

Høyre har jobbet iherdig for å få alle de fire partiene med på laget. Det har dessverre så langt vist seg å være umulig. KrF og Venstre har beveget seg lite - og FrP har beveget seg lite. Sentrumspartiene vil ikke forhandle med Frp fordi de ikke tror det er mulig å komme til enighet på viktige områder - og Frp har i liten grad forsøkt å gi dem følelsen av det motsatte.

Men at det så langt ser ut til å være vanskelig å få på plass en flertallsregjering med alle de fire partiene, betyr ikke at vi kan gi opp målet om en borgerlig regjering. Et borgerlig flertall på valgdagen må gi et regjeringsskifte og en ny politikk. Høyre har en snart 125 år lang tradisjon som et samarbeidsvillig parti, og den viljen er fortsatt til stede.

Derfor fastholder jeg: Høyre ønsker et bredest mulig borgerlig samarbeid. Vi har ikke lukket noen dører, men er realistiske nok til å innse at det dessverre ikke har vært noen bevegelse i forholdet mellom sentrum og FrP.

Derfor må vi også ha et bevisst forhold til de mindretallsregjeringene som kan tenkes etter valget. I dagens parlamentariske situasjon er det ganske enkelt slik at med mindre Høyre og Frp får rent flertall, er det mest realistiske alternativet Høyre, Venstre og KrF.

Grunnen er åpenbar: Så lenge Venstre og KrF foretrekker å se seg til venstre fremfor mot Frp, vil et alternativ med Frp være umulig. Høyre kunne vært nøkkelen for Frp til å snu denne holdningen, men da må også Frp bidra med argumenter som gjør det mulig for Høyre å bygge opp under tillit og samarbeidslyst på hele den ikke-sosialistiske siden.

Skulle Høyre og Frp få rent flertall, vil situasjonen være annerledes. Problemet er at å satse på en et så hypotetisk alternativ vil være det samme som å velge seg fortsatt Ap-ledet regjering i mange år fremover. Skal vi tro VG 21. januar, spiller ikke det noen stor rolle for Frp - der sier Per Sandberg i bunn og grunn at spillet er viktigere enn politikken, og at Frp derfor vil sikre en fortsatt Stoltenberg-regjering.

Når Siv Jensen sier hun gjerne vil vente til 2013, og når Per Sandberg åpner for Frp-støtte til en Ap-ledet regjering, må jeg ærlig innrømme at de er langt mer tålmodige enn jeg er villig til å være på borgerlige velgeres vegne.

Fortsatt er det åtte måneder til valget. Mye kan skje frem til den tid. Skulle jeg gi ett råd til Frp for disse månedene, ville det være: Dyrk ikke alenegangen!

Politikk handler om å ha klare standpunkter - og om å gjennomføre dem. Frp har hittil likt å fremstille seg som et helt annerledes parti enn alle andre partier. Baksiden av medaljen er at det da også blir vanskelig å få politisk gjennomslag.

Høyre er opptatt av at Norge trenger en ny kurs og en ny regjering. Da er det ikke fruktbart å lukke dører. Men det er heller ikke fruktbart å nekte å forholde seg til realitetene.

Nettopp fordi vi er tydelige på viljen til å føre en annen politikk enn den rødgrønne - og på iveren etter å gjennomføre den, ikke bare snakke om den - er det fortsatt slik at et sterkt Høyre vil styrke sjansene for en ny borgerlig regjering.

Med vennlig hilsen
Erna Solberg,
leder i Høyre