For en drøy uke siden presenterte Høyre Yrkesfagløftet som blant annet inneholdt forslag om mer yrkesrettet teori i yrkesfagene. Tirsdag fikk partileder Erna Solberg se hvordan dette kan gjøres da hun besøkte det NAV-finansierte Veidekke-prosjektet Skole på Byggeplass (SPB).

I en tid hvor det ikke kommer alt for mange suksesshistorier fra NAV er SPB et hederlig unntak. Sammen med Veidekke har de i ti år gitt unge mennesker som av en eller annen grunn har havnet i NAV-systemet sjansen til å ta fagbrev i et av byggfagene. Målgruppen er i hovedsak unge langtidsledige, unge voksne som trenger en ny start i livet og personer med innvandrerbakgrunn.

– Det er viktig at det er flere veier til yrkesrettet utdanning. Ikke bare et løp med to års skole og to års læretid, sier Erna Solberg til Byggeindustrien, og poengterer viktigheten av å bygge broer til de som har falt utenfor utdanningssystemet.

Tanken bak prosjektet da det startet var å rekruttere flere til byggfagene, og da spesielt betongfaget. I løpet av 40 uker (dobbelt så raskt som på yrkesutdanning) gjennomgår 20 elever et kurs som gir utdanning tilsvarende VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk, for så å bli lærlinger hos Veidekke eller andre entreprenører. Kurset rekrutterer faktisk flest elever til betongfaget (cirka 12 i året) i hele Oslo, et fag som lenge har slitt med rekrutteringen.

Nærhet til et stort byggeprosjekt er et av nøkkelordene. I år har de knyttet seg opp mot prosjektet Nydalen videregående skole, med klasserom på anleggskontoret og praktiske oppgaver på byggeplassen. Etter hvert skal de også inn i arbeidslagene på prosjektet.

Solberg tror også at ideene fra SPB enkelt kan overføres andre deler av landet og andre bransjer. Hun har også sansen for integreringsaspektet i prosjektet, hele 60 prosent av elevene har nemlig innvandrerbakgrunn.