Ufaglærte i spesialundervisningen

En ny undersøkelse viser at 1/3 av spesialundervisningen i skolen utføres av ufaglærte. Spesialundervisning gis til de elevene som har store lærevansker og som derfor har behov for tett oppfølging.

- At en tredjedel av spesialundervisningen utføres av ufaglærte er alvorlig. De som trenger ekstra tilrettelegging skal møtes av faglig oppdaterte pedagoger, sier Henrik Asheim som sitter i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget for Høyre.

Tilpasset opplæring

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og de elevene med særskilt behov for oppfølging skal ifølge Opplæringsloven få dette.

- Dette viser hvorfor regjeringens satsing på videreutdanning av lærere i fag og klasseledelse sammen med nye karriereveier i klasserommet er viktig.

- Vi skal rekruttere og beholde flinke lærere, fordi ingenting er viktigere for elevene enn å møte en dyktig, faglig oppdatert pedagog, uansett hvilke behov man har, sier Asheim.

Ikke mangel på ressurser

Ifølge forskerne bak rapporten er det ikke mangel på ressurser som forårsaker dette.

- Forskerne påpeker at de tilgjengelige ressursene ikke settes inn i stor nok grad hos de elevene som trenger litt ekstra hjelp. Alle elever skal møte en faglig oppdatert pedagog i skolen, og det er et ansvar skolene har og må ta, sier Asheim.