- En ny kommunestruktur vil føre til mer robuste barneverntjenester som har bedre forutsetninger for å kunne ta vare på behovene til de barna som trenger det mest – når de trenger det. Her er det viktig å se bort fra tidligere vedtatte sannheter og sørge for at de barna som trenger hjelp, institusjonsplass eller fosterhjem, får dette uavhengig av bemanningssvingninger, sier leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Svein Harberg.

Det finnes nå omtrent 100 kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet. Dette underbygger behovet for større og mer robuste kommuner.

I dag har kommunene ansvar for mange av barnevernstjenestene, mens det er staten som har ansvar for barnevernsinstitusjoner og rekruttering av fosterhjem. Det er på kommunenivå man best kjenner behovet til barna, familiene og lokalmiljøet. Ved å gi kommunene et større ansvar også for resten av barnevernstjenestene, kan barn og familier få et tilbud som er bedre tilpasset deres behov.

Det vil fortsatt være behov for statlig hjelp. Dette skal utfylle det kommunale tjenestetilbudet. Hvordan en slik statlig tjeneste skal se ut er noe som fortsatt er under utredning. Hele arbeidet med hvordan man ønsker å endre ansvarsfordelingen mellom stat og kommune i barnevernet planlegges lagt frem for Stortinget våren 2017.