Mandag hadde Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget invitert til folkemøte om etablering av miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. I overkant av 50 personer tok turen til Svolvær for å få med seg innledere fra en rekke kompetansemiljøer i regionen, og gi sine innspill. Kystpolitisk talsmann i Høyre, Helge Orten, er svært godt fornøyd etter møtet:

- Jeg er fylt med energi etter dette møtet. De kunnskapsmiljøene som har presentert seg her viser at denne landsdelen allerede innehar mye av kompetansen som skal være med å skape de næringene som Norge skal leve av i fremtiden.

Flere av foredragsholderne poengterte viktigheten av at regionen samkjører seg og samtidig tør være ambisiøse for hva dette prosjektet kan bidra til.

- Et av poengene jeg merket meg var at det kan fort bli for snevert å kun tenke på en base. Det er ikke en container med oljelenser som skal etableres. Vi ønsker et samspill mellom stat, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøene og det kommersielle, slik at dette kan bli et prosjekt som skyter knopper og løfter hele regionen. Da er det riktigere å tenke på et senter eller en klynge av ulike aktører som sammen støtter hverandre, fortsetter Orten.

Etablering av en miljøbase/oljevernbase er et av punktene som Høyre, FrP, V og KrF sammen har forpliktet seg å realisere i samarbeidsavtalen mellom partiene. Kystverket har nylig satt i gang en overordnet utredning for sjøsikkerheten langs kysten, som blir relevant for det videre arbeidet. Orten mener det også er viktig at man jobber frem enighet lokalt:

- Vi har nå utfordret lokale krefter til å samle seg med ønsker for hva som skal høre hjemme i en slik base, og presentere et konsept som har mulighet til å vokse videre. Samtidig tar vi med oss de gode innspillene til prosessen på nasjonalt plan, avslutter Orten.