Organiserte ansatte gjennom fagforeninger og organiserte bedrifter gjennom arbeidsgiverforeninger bidrar til stabilitet i næringslivet og gjør det enklere å løse uenigheter som oppstår på arbeidsplassene.

Høyre er med i en regjering som har som mål å ha et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og at det skal lønne seg å jobbe, sier Kambe.

Les hele kronikken fra Arve Kambe i Dagsavisen her.

Hver dag går de fleste kommuneansatte i Norge på jobb med en Høyre-ordfører som øverste representant for arbeidsgiver. Høyre vet at vi får de beste resultatene i en kommune, fylkeskommune, staten eller i det private næringsliv dersom det er et godt samarbeid mellom eiere, ansatte og ledelse.

For Høyre er det derfor viktig å lytte og lære av partene i arbeidslivet og ha en god dialog og gjerne debatt underveis. Politikk handler til syvende og sist å ta stilling til en rekke saker hvor det ikke nødvendigvis er den ene av partene som alltid har den objektive sannhet.

Jeg har også gleden av å lede Høyres arbeidslivsnettverk som består av Høyre-medlemmer som er tillitsvalgte i ulike fagforeninger. Og de finnes over hele landet. Dessuten vet vi at svært mange av de som er medlem i en fagforening stemmer Høyre. Jeg er opptatt av at flere Høyre-folk stiller seg til disposisjon for sine arbeidskolleger som tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i høyere verv og stillinger i fagbevegelsen. Jeg tror det er bra for arbeidslivet at venstresiden ikke har monopol på å være tillitsvalgt, sier Arve Kambe videre.