I Aftenpostens artikkel «Skred av lovendringer og nye forskrifter» fremkommer det at det norske samfunnet nå reguleres av 3280 forskrifter på over 16 800 sider.

- Norge er overadministrert, vi er i en situasjon der byråkratiet og omfanget av forskrifter skaper store utfordringer både næringsliv og vanlige mennesker, sier Sanner. - Sammen med en kraftig vekst i byråkratiet skaper veksten i lovendringer og forskrifter et byråkratisert samfunn, der prosesser blir lengre og dyrere enn nødvendig.

Samtidig som regjeringen har lovet å forenkle lover og forskrifter og øker antallet lovendringer med 50 prosent fra 2012 til 2013.

Sanner mener det er behov for endring. –Vi ønsker reformer for forenkling både for næringsliv, boligeiere og andre. Det må bli enklere å forholde seg til lover og regler, avslutter Sanner.