- Norsk næringsliv har et behov for å styrke konkurransekraften. Høyres alternative statsbudsjett kommer med nye ideer og bedre løsninger for å sikre trygge arbeidsplasser i dag og et nyskapende næringsliv i morgen, sier Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann.

Storsatsing på innovasjon

Høyre ønsker å satse på de virkemidlene for nyskaping som har høyest innovasjonseffekt. Skattefunn-ordningen og de landsdekkende ordningene i Innovasjon Norge har vist seg å være effektive.

- Det er utrolig at regjeringen ikke ønsker å satse på tiltakene som gir mest innovasjon. Høyre er villig til å prioritere, og viser dette i vårt budsjettalternativ, understreker Flåtten.

Medeierskap

Høyre ønsker å styrke det norske, private eierskapet. Spesielt vil Høyre satse på øke ansatt-eierskap i bedrifter. Flere undersøkelser viser at ansattes medeierskap i bedrifter har positive konsekvenser for både arbeidsmiljø og konkurranseevne. Av den grunn har mange land utformet regelverk og skatteregler som tilrettelegger for og motiverer ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.

- For Høyre er maktspredning og selveierdemokrati viktige verdier. Ålegge til rette for at flere medarbeidere også kan bli medeiere er en videreføring av denne linjen. Vi vil stimulere slikt medeierskap betydelig sterkere enn det gjøres i Norge i dag, og vi vil øke skattefritaket for kjøp av rabatterte aksjer i bedriften hvor man arbeider, sier Flåtten.

Todeling

NHO lanserte torsdag 29. november «Økonomisk overblikk», en rapport som på mange måter tar pulsen på norsk økonomi. Pilene peker fortsatt oppover, men det er en del langsiktige utfordringer som krever handling nå.

- Tallene viser en betydelig investeringstørke i norsk fastlandsøkonomi. Investeringene i industrien har falt med mer enn 50 prosent siden tredje kvartal 2008. Mangelen på nyinvesteringer fører til av vi bygger ned produksjonskapasiteten i norsk økonomi. Denne utviklingen må snus og det er helt avgjørende at vi får økt investeringene i trygge arbeidsplasser, sier Flåtten.

Markedsbildet for norsk eksport har også forverret seg. Viktige handelspartnere har en svak økonomisk utvikling. Spesielt rammer dette eksportbedriftene som ikke leverer til petroleumsnæringen.

- Rapporten er et rop om økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Det er urolige tider i våre viktigste eksportmarkeder. Norge trenger en bred strategi for å øke konkurransekraften, fastslår Flåtten.

Det er denne strategien Høyre presenterer i alternativt statsbudsjett for 2013. De viktigste tiltakene er:

• Satsing på vei- og kollektivtransport: 1,2 mrd. kr.

• 30 pst. startavskrivningssats for inv. og maskiner: 310 mill. kr.

• Innovasjon Norge, styrking av landsdekkende innovasjonslåneordninger: 67 mill. kr.

• Innovasjon Norge, økte etablerertilskudd: 13 mill. kr.

• Nye såkornfond: 500 mill. kr samlet.

• Styrke NCE-programmet: 40 mill. kr.

• Oppstart Global Centre of Expertise (GCE): 20 mill. kr.

• Utvikling av OPI-veileder pluss rådgivning: 15 mill. kr.

• Oppstart av innovasjonsbørs: 20 mill. kr.

• Styrke Ungt Entreprenørskap: 5 mill. kr.

• Forsterking av Skattefunn-ordningen: 50 mill. kr.

• Forsterking av BIA-ordningen: 40 mill. kr.

• Heve fritaksgrensen for kjøp av aksjer i bedriften der man arbeider.