For å løfte Norge inn i fremtiden, trenger vi en mer moderne jernbane. Mer transport på skinner knytter landsdeler tettere sammen, gir pendlere en bedre reise til jobb og legger til rette for befolkningsvekst. Tog er et miljøvennlig alternativ med høy kapasitet og komfort.

Til tross for alle disse fordelene, mangler vi en fornyende kraft i norsk jernbane. Derfor vil Høyres stortingsgruppe utarbeide en helhetlig strategi for jernbanesektoren. Vi ønsker å lytte til hva delegatene mener bør gjøres - vil bruke diskusjonen på seminaret som et grunnlag for det videre arbeidet frem mot 2013.

Innledere er:

  • Ingjerd Schou, Høyres jernbanepolitiske talskvinne
  • Elisabeth Enger, jernbanedirektør

Tid: lørdag 5.mai kl 12:15-13:45

Sted: LM-hotellet

Påmelding: til delta@hoyre.no, merkes med ”påmelding til lunsjeminaret Et samfunn på skinner”

Vel møtt!