På kort tid har samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre blitt enige om budsjettet for 2014. Samtalene er ført i samme gode tone som partiene har hatt hele høsten.

- Med dette budsjettforliket viser vi velgerne en klar politisk retning og gjør betydelige omprioriteringer som understreker det politiske grunnlaget i samarbeidsavtalen, sier Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre.

Forhandlingene viser at det er stor enighet om de viktigste prioriteringene i tilleggsproposisjonen. Den overordnede økonomiske profilen og oljepengebruken ligger fast. Det samme gjør satsingen på kunnskap, helse, samferdsel, justis og vekstfremmende skattelettelser.

Samarbeidspartiene har flyttet på 2,2 mrd. kroner i forhandlingene. Resultatet er blant annet en betydelig satsing på samferdsel, men også prioritering av miljøtiltak, utdanning, styrket konkurranseevne for næringslivet og økt satsing på frivillighet, psykiatri og rus.

I forhandlingene har alle fire partier gitt og fått noe. De fire samarbeidspartiene har på kort tid blitt enige om et budsjett som angir en ny og riktig retning basert på det historiske borgerlige flertallet i Stortinget.

- Med denne budsjettavtalen er samarbeidspartiene godt i gang med å innfri løftene vi har gitt velgerne i samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen. Det har vært en god start på samarbeidet i Stortinget og jeg ser frem til fortsettelsen, sier Nikolai Astrup.