Høyre-Frp-regjeringen prioriterer klima og kulturminne i forslaget til neste års statsbudsjett.

- Vi gir mer penger til kollektivtransport, bedre vilkår for vindkraft og småkraft, og en milliardersatsning på miljø- og klimateknologi. Trinn for trinn bygger den nye regjeringen en etterlengtet grønn profil for Norge, sier Nikolai Astrup.

Her finner du en oversikt over de ulike klima- og miljøtiltak.

Les mer om de ulike satsingsområdene her.

Les forslaget fra Klima og miljødepartementet her.

Klima- og skogprosjektet får tre milliarder kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legger også fram en strategi for biogass, og det går 20 nye millioner kroner til brannsikring av stavkirker og trehusmiljø.

- Klima- og miljøpolitikken er sektorovergripende. Vi må investere i grønne løsninger i dag for å ta føringen i det grønne skiftet i fremtiden. Regjeringen sin samlet politikk skal føre til omstillingen av Norge til et lav-utslippssamfunn. Med dette budsjettet er vi godt gang i med omstillingen og det synes på områdene til både dette og de andre departementene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen foreslår en betydelig økning i nivået på klima- og skogsatsingen som bidrar til den internasjonale innsatsen med å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og degradering av skog i utviklingsland.

- Klima- og skogsatsingen er et eksempel på effektiv klimapolitikk, i tillegg til at vi bidrar til å redusere fattigdom i landene vi samarbeider med, sier Sundtoft.