I juryens begrunnelse het det blant annet: "Kommunen har gjennom systematisk arbeid over flere år utviklet et bredt og praktisk rettet etikkarbeid, herunder tverrfaglig etisk komité, systematisk refleksjonsarbeid og faglig nettverk for veiledere og ledere."

Les hele pressemeldingen her.