Det var en stor overraskelse at budsjettet ikke innebærer det forventede løftet for sikkerhet og beredskap. Regjeringen presenterer få nye konkrete tiltak i tråd med anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen, og sørger heller ikke nå for en etterlengtet bemanningsøkning i politiet. Høyre varsler en økt prioritering av beredskap, samfunnssikkerhet og politiressurser.

- Høyres løsning for å gjøre politiet bedre i stand til å forebygge og håndtere terror og alvorlig kriminalitet, er styrking av PST, Kripos og IKT-investeringer. I tillegg er det nødvendig å øke bemanningen i politiet i større grad enn regjeringen legger opp til, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

Konsekvensene av budsjettet er at politiet landet rundt må velge mellom flere politifolk eller nytt og bedre utstyr.

- Budsjettet gir ikke mulighet til å kombinere ansettelser av nyutdannede med helt nødvendig trening for skarpe oppdrag eller oppgraderinger og nyinnkjøp av utstyr. Usikkerheten knyttet til kostnadene ved IKT-prosjektet medfører at bemanningsøkningen regjeringen varsler er høyst usikker, avslutter Oktay Dahl.

Gå tilbake til statsbudsjettsiden her.