Ine Marie Eriksen Søreide er nettopp utnevnt til leder av utenrikskomiteen på Stortinget.

I noen uker har hun vært i USA og fulgt FNs hovedforsamling som delegat. I USA sliter Barack Obama med å finne en ny strategi for krigføringen i Afghanistan. Mens hun har vært i USA har de rød-grønne blitt enige om en ny regjeringsplattform (Soria Moria II). Der står det: "I nær dialog med våre allierte, og i lys av utviklingen i Afghanistan, kan det bli aktuelt med en gradvis nedtrapping av vårt militære engasjement."

– Dette er et dårlig signal å sende til våre allierte, USA og ikke minst norske soldater i Afghanistan at vi godt kan trappe ned. Det Norge gjør i Afghanistan er viktig. Vi er ikke de største bidragsyterne, men vi er der med folk som har spesielle oppgaver det blir satt pris på. Det har jeg de siste ukene hørt her i New York og på møter i Washington. Situasjonen nå er meget kritisk i Afghanistan, ifølge alle som kjenner situasjonen godt. Det blir derfor feil når regjeringen lar den norske innenrikspolitiske agendaen styre dette, sier Eriksen Søreide.

Hun viser også til FNs spesialutsending til Afghanistan, den norske diplomaten Kai Eide, som nylig etterlyste økt alliert engasjement i Afghanistan.

Han understreket at dette er ikke en oppgave som USA skal eller kan løse alene.

Les hele saken hos Aftenposten.