Aspaker viser til at det i dag er Dagbladet som presenterer resultatene av de nasjonale prøvene i norsk, engelsk og matematikk fra landets ungdomsskoler. Reportasjen forteller at elever med høyt utdannede foreldre gjør det bedre på skolen enn de som ikke har det. Den forteller også at de store byene har de flinkeste elevene. Oslo er på topp, mens elevene i Nordland skårer dårligst. Avisen presenterer resultater fra 631 skoler i sør.

- Regjeringens hemmelighetskremmeri rundt elevenes læringsutbytte hemmer kvalitetsutvikling i skolen og er skadelig fordi det bidrar til å tildekke problemer. Kristin Halvorsen bør se til Oslo og Drammen som begge har lagt til rette for at skolenes resultater er tilgjengelig for foreldre, lokalpolitikere og andre som ønsker å følge utviklingen. Høyre etterlyser større åpenhet fra Kunnskapsdepartementet og en kultur i skolen der skoler som ikke gjør det fullt så bra kan lære av de skolene som lykkes best, sier Aspaker.