I tillegg reagerer han på at regjeringen stiller krav om at det ikke er lov å ta ut utbytte.

- Støtten fra regjeringen er så dårlig at det ikke en gang kan kalles stemoderlig behandling. I tillegg viser regjeringen til all tydelighet at den ikke har skjønt poenget når de få som får støtte, heller ikke får lov til å ta ut utbytte dersom driften går bra, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.

- Klare seg selv

- Hele poenget er jo at dette er bedrifter som på sikt skal klare seg selv, da må det jo være lov til å tjene penger, poengterer han.

Sosialt entreprenørskap er virksomheter som jobber for å finne innovative løsninger på sosiale problemer i samfunnet. Formålet er først og fremst sosial verdiskapning, men også finansielle resultater.

Gateaviser

De to mest kjente internasjonale eksemplene er Grameen Bank og Grameenphone. I Norge er gateavisene iOslo og Bergen eksempler på dette, aviser som selges av rusmisbrukere.