Bærum satte for ett års tid siden fullt fokus på kvaliteten i barnehagene i Bærum. De siste årene har vi jobbet mye med å bygge barnehager for å sikre alle plass. Nå setter vi fokus på innholdet, videreutdanning av førskolelærere og kvalitet for å sikre at barna skal få et godt tilbud og ikke bare et sted å være, sier Anne Lene Hojem, som leder sektorutvalg Barn og Unge i Bærum.

- Fra politisk hold ba vi om at det skulle lages en plan for at førskolelærerne i Bærums barnehager skal være faglig oppdatert. Virkemiddelet er å satse systematisk og målrettet på etter og videreutdanning i tillegg til kompetanseutvikling. Vi ville også at det skulle utarbeides planer for kollegaveiledning mellom førskolelærere for å sikre god praksis, læring og utvikling i Bærumsbarnehagene.

Det er nå utarbeidet en egen plan for kvalitetsutvikling i barnehagene som ble lagt frem i september. Etterutdanningen foregår i form av utviklingsarbeider og ulike kurs arrangert av barnehagekontoret, mens videreutdanning (kompetanseheving som gir studiepoeng) foregår i samarbeid mellom Barnehagekontoret og Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg arbeides det med en styring av arbeidet med kollegaveiledning mellom førskolelærerne i barnehagene.

Det satses i tillegg på veiledning av nyutdannede førskolelærere og faglig oppfølging av pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet i regi av barnehagekontoret.

Litt fakta om videreutdanning i Bærum:

Tilsammen 48 ansatte studerer nå "Små barn i risiko - styrket kompetanse for Bærum Kommune" i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet gir 10 studiepoeng. Bærum har også uttrykt ønske om å få en videreutdanning i et masterprogram i forbindelse med at HIOA etablerer seg i Sandvika.

Litt fakta om etterutdanning i Bærum:

I 2011 ble det gjennomført 24 ulike kurs for personalet med tilsammen 1.723 deltakere tilknyttet satsingsområdene "Barn under tre år" og "Språk". I 2012 er kurstilbudene spesielt knyttet til satsingsområdene "Barnehagen som læringsarena" og "Barn med behov for ekstra støtte".

I tillegg får en rekke nyutdannede førskolelærereveiledning og i alle kommunale barnehager deltar i pedagogiske ledere i fagnettverk.

- Dette er en viktig videreføring av det sterke fokuset Bærum Høyre har, og har hatt, på tidlig innsats, avslutter Hojem.