Like før Stortinget skulle behandle regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 møtte fem politikere fra Helse- og omsorgskomiteen opp for å si noen ord om rehabilitering. De møtte mer enn 40 organisasjonene som demonstrerte mot regjeringens manglende innsats.

- Politikerne lover og lover, men følger ikke opp med handling. Nå tror vi mer på julenissen. Og øverst på ønskelisten står en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, sier aksjonsleder Mona Johansen.

Høyre setter av en halv milliard kroner
Komitémedlem Inge Lønning fra Høyre var førstemann ut av politikerne, og viste blant annet til et tidligere sitat fra Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om at rehabilitering skulle bli den neste store helsereformen.

- Ingenting har skjedd siden den gang, og saken står i stampe på grunn av en flertallsregjering som gjør som den vil. Selv om regjeringen lovet å sikre rehabilitering til alle som trenger det, er det ikke satt av én krone til bedre opptrening for pasienter som er rammet av funksjonshemming, skade eller sykdom, sa Lønning.

I budsjettinnstillingen foreslår Høyre at det settes av en halv milliard til rehabilitering neste år.

Ledige plasser i opptreningsinstitusjonene må tas i bruk
En vesentlig del av Høyres rehabiliteringssatsing går til å styrke helseforetakenes økonomi. Dette vil både øke kapasiteten i sykehusene, og bidra til at det kan kjøpes flere plasser i private opptreningsinstitusjoner.

I år har helseforetakene sagt opp avtalene med fem private opptreningsinstitusjoner. Dette fører til at rehabiliteringsplasser står tomme, samtidig som pasienter stå i kø for å vente på et tilbud.

- Høyre mener at helseforetakene må utnytte ledig kapasitet hos private aktører, for å sikre at pasientene får nødvendig helsehjelp så raskt som mulig, uttaler Lønning.

Han mener at regjeringens ideologiske motstand mot private aktører fører til en klassedelt helsetjeneste, der bare de som har god økonomi kan benytte tilbud fra private helsetjenester.

- Høyres satsing på kjøp av helsetjenester fra private vil sikre at alle kan benytte dette rehabiliteringstilbudet, påpeker Lønning.