Høyre-kommunene Asker, Evenes, Øvre Eiker og Ski var blant kommunene som mottok utmerkelsen på Kommunalpolitisk toppmøte denne uken på grunnlag av resultatene fra KS lokaldemokratiundersøkelse.

Kommunene kjennetegnes ved at:

  • De er gode til å informere innbyggerne
  • Innbyggerne opplever at de kan stole på løfter fra politikerne
  • Folk er godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud
  • Innbyggerne opplever ikke at folkevalgte misbruker sin makt

- I de kommunene som utmerker seg, har minst 60 % av innbyggerne gitt en høy vurdering av kommunen sin, framhever styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i overrekkelsestalen sin, ifølge KS sin hjemmeside.