Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil ha slutt på at folk må ned på kontorene til plan- og bygningsetater rundt om i landet. Plan- og bygningsloven har frustrert mange som har hatt byggeprosjekter. I høstens statsbudsjett kommer det til å ligge 25 millioner til arbeidet med å få bygningsplaner tilgjengelig på nett.

—Målet er at alle skal kunne sitte hjemme i sin egen stue og hente alt de trenger av planer på nettbrettet sitt. Du skal kunne gå inn på eiendommen, klikke på kartet der du vil bygge å få opp lover og regler du må forholde deg til, sier Sanner til VG.

Nettløsningene overlater Sanner til hver enkelt kommune. Pengene han legger på bordet skal gå til å lage en plan, hvor kommuner får retningslinjer for hvordan de kan digitalisere plandokumentene sine.

—Jeg skal ikke sitte på mitt kontor og bestemme hvordan alt dette skal gjøres, det jeg gjør er å legge inn en bestilling til aktørene som utvikler dette. Sakkunnskapen ligger lenger ned i systemet. Det er ennå ikke klart når dette blir satt ut i livet, men flere kommuner har kommet langt.

Les mer om å få bygningsplaner tilgjengelig på nett, hos VG