Saken er hentet fra Romerikes Blad 27. april.

Kvalitetsbarometeret innføres etter at kommunestyret før jul ba administrasjonen komme med forslag til en løsning innen slutten av april. I april vedtok et enstemmig formannskap hva et barometer skal inneholde.

På denne nettsiden vil du finne barnehagens belegg og bemanning, personalets kompetanse, voksentetthet, om det foreligger årsplan, kompetanseutvikling for personalet, størrelsen på areal inn og ute, og åpningstider.

– Med en barnehageportal kan foreldrene få tilgang til faktabasert informasjon om barnehagene og dermed kunne
ta et godt valg av barnehage for deres barn, framfor å benytte dagens «jungeltelegraf » og «debatt» på sosiale medier, sier kommunerepresentant for Høyre Inger Hegna, en av pådriverne for barometeret, til Romerikets Blad lørdag 27. april.