De borgerlige partiene i Kragerø, med Høyre i førersetet siden 2007, har prioritert mulighetene for en fortsatt videreutvikling av vår vakre Kragerøskjærgård! Dette både med tanke på fortsatt fast bosetting, næringsutvikling og ikke minst en bærekraftig utvikling av fritidsmarkedet.

- På denne veien har vi møtt til dels massiv motstand fra Fylkesmannen i Telemark, mye tid og utallige «meklingsmøter» har utfordret både lokaldemokratiet og ikke minst næringsutviklere gjennom alle disse årene. Flere saker har også endt i Miljøvern departementet etter at meklingen hos Fylkesmannen ikke har ført frem, sier Ordfører i Kragerø Kåre Preben Hegland.

Svært gledelig ble det derfor da vi like før jul fikk klarsignal fra Miljøverndepartementet at vi fikk medhold i vår sak som bygging av molo/brygger i området Portør. Et område som siden 1980-tallet har vært vår kommunes satsingsområde for turisme. Fylkesmannen i Telemark led dermed nederlag i denne saken. Det samme gjorde Fylkesmannen når det gjaldt brygger til et privat boligfelt på Skåtøy, dette fikk vi også departementet med på, noe som vil være svært viktig for videre fast bosetting på øya.

Det er også svært gledelig å konstatere at flere meklingsmøter hos Fylkesmannen førte til at de tilslutt trakk alle innsigelser på et utviklingsprosjekt på Langøy,med tilhørende bruforbindelse til fastlandet, også dette et prosjekt som vil bety mye for bosettingen i skjærgården.

- Vår jobbing med disse tre eksemplene viser at borgerlig politikk, med fokus på lokaldemokrati og bærekraftig utvikling i skjærgården virker, sier Hegland.

- Fylkesmannen bør ikke være like fornøyd med sin innsats i flere viktige saker for vår kommune, avslutter Hegland.

Les hele saken på kv.no her.