Sentralt i helsebyråd Christine B. Meyers prosjekt er det at enheter med kronisk høyt fravær får besøk av det hun kaller nærværspionerer, som skal følge opp lederne og gi råd om hvordan fraværet kan reduseres. Det er dn.no som skriver dette i dag.

Bergen kommune har ansatt fire personer som på full tid reiser rundt og veileder kommunens virksomheter om hva de kan gjøre for å redusere fraværet.

- Det skal føles ubehagelig å ha høyt fravær. Men da må vi samtidig være villige til å sette inn ressurser for å gjøre noe med det, sier Meyer til DN.

Siden nærværsprosjektet startet opp i 2008, er sykefraværet i Bergen kommune redusert fra ti prosent i andre kvartal 2008 til 8,6 prosent i andre kvartal i år - en nedgang på 13,8 prosent.

Les hele saken på dn.no.