- Dette er nok et eksempel på at kommunestrukturen har gått ut på dato. I en så alvorlig situasjon skaper kommunestrukturen problemer, både med gjennomføring av vaksineringen og informasjonsforvirring når det for eksempel gjelder vaksinering av prioriterte grupper, sier Bent Høie.

I forrige uke ga helsedirektøren strykkarakter til flere av kommunenes pandemiplaner, og sa at i små kommuner sviktet beredskapen mest.Høie viser til flere eksempler der han mener kommuneorganiseringen har spilt en rolle.

- Kommunene har tviholdt på vaksinen selv om alle i risikogruppen er vaksinert, mens nabokommunen ikke har fått tak vaksine til hele risikogruppen. Vi har eksempler på at kommuner i samme område prioriterer helt forskjellig når det gjelder hvem som er i risikogruppen. Noen prioriterte de over 65 år, noen prioriterte de gravide, mens noen prioriterte de som var født først i måneden, sier Bent Høie.

Les hele saken på NRK.no