Hun er glad for at regjeringen har vist gjennomføringskraft, for fortsatt er det mange flyktninger med oppholdstillatelse som venter på bosetning.

30 prosent flere flykninger har fått en hjemkommune i første tertial i år, enn på samme tid i fjor, det melder IMDI. Det utgjør 2 363 personer i årets fire første måneder, som er 31 prosent av prognosen på 7 600 bosatte i 2014. Tradisjonelt sett er det lavest bosetting i første kvartal. Bosettingstakten hittil i år tyder på at prognosen er realistisk.

Foto: Fra IMDIs rapport om bosetting 1. tertial 2014

Første kvartal i år ble også 1705 asylsøkere med avslag returnert. Det er en økning på 37 prosent fra samme periode i fjor. Blant straffedømte var det en 55 prosent økning i slike utsendinger. Av de som returneres til et annet Europeisk land pga. Dublin-forordningen er det en økning på 126 prosent.

─ Disse to henger sammen og jeg er derfor glad for at regjeringen tar grep på begge områdene, sier Schou.

─ Ikke bare gir utsending av asylanter med avslag rom til flere med rett til opphold, for eksempel de 1000 flyktningene Norge nå tar imot fra Syria. En streng og tydelig politikk vil også gjøre flere kommuner trygge på å investere i både bosetning og integrering av dem med oppholdstillatelse.