Siden 2008 har ansatte deltatt på fagdag hver sjette uke. Dette har i stor grad medvirket til å snu et skyhøyt sykefravær for sju år siden til et akseptabelt nivå det siste året. Nå har kommunen bestemt at fagdager skal være et fast tilbud ved Myrvåg omsorgssenter, finansiert over kommunens ordinære budsjett. Og målet er fortsatt reduksjon i fraværet, skriver Idebanken.org.

Høyres ordfører Arnulf Goksøyr hadde allerede i 2011 besøk av Erna Solberg for å vise frem prosjektet som er et godt eksempel på hvordan kommunene kan jobbe med kompetanseheving av de ansatte i praksis.

Se hele saken her.