- Vi begynner å bli vant til praksisen fra dagens regjering. De begrunner manglende handling med å henvise til at det skal komme en stortingsmelding – men når meldingen etter lang tid kommer, så inneholder den svært lite forslag til konkrete tiltak. Regjeringen sier de vil ”vurdere tiltak” og ”vurdere nærmere” – faktisk er ordet vurdere nevnt over 50 ganger i meldingen. Åvurdere er noe denne Regjeringen skulle brukt tiden til før de la fram meldingen, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide.

Internasjonalisering av utdanningen blir stadig viktigere. Utveksling av norske studenter til utlandet tilfører en flerkulturell og språklig kompetanse til norsk arbeidsliv som er viktig i en global økonomi.

- Høyre mener den nedgangen vi har sett i antallet utenlandsstudenter er bekymringsfull, og vi hadde derfor håpet at Regjeringen ville gitt sterkere føringer og bidratt til bedre tilrettelegging for den enkelte student. Det gjør de dessverre ikke, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Internasjonaliseringen av utdanningen handler også om å tiltrekke flere utenlandske studenter til Norge. Det er også en utfordring i hvordan vi skal beholde mer av den kompetansen i Norge også etter endt utdanning, slik at kompetansen i større grad kan benyttes i forskning og arbeidsliv i Norge.

- Vi savner en mer offensiv strategi fra Regjeringen for hvordan vi kan innhente og beholde flere utenlandsstudenter i Norge. Høyre er ikke alene om å etterlyse dette, og det må være tankevekkende for Regjeringen at studentorganisasjonene nærmest slakter denne stortingsmeldingen, avslutter Eriksen Søreide.