- Det er flott å se at så mange bryr seg. Vi må være tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn når vi ser at barn utestenges, mobbes eller plages. Vi må alle ta ansvar for at barns oppvekst skal være mobbefri, sier statsminister Erna Solberg.

Mobbing er et problem for altfor mange elever i skolen i dag. Ifølge Elevundersøkelsen oppgir over 17.000 barn at de mobbes på skolen. Odin på 13 år var en av disse. Historien om Odin som tok sitt eget liv etter mobbingen har rystet en hel nasjon.

- Vi vet at i kveld rundt om i Norge sitter det barn som gruer seg til det som skal skje i morgen. De gruer seg til et å dra til et av de stendene som skulle være et av de tryggeste. Denne markeringen er en klar beskjed til dem: vi ser dere, vi hører dere, dere er ikke alene, vi er mange som vil ta opp kampen for dere og med dere, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin appell.

- Jeg håper vi klarer å holde på dette engasjementet etter at fakkelen har slukket. Etter fakkelene slukkes må arbeides gjøres på hver enkelt skole og i hvert enkelt klasserom, avsluttet Røe Isaksen.