Om overgrep mot barn:

 • 10,2 prosent kvinner og 3,5 prosent menn har opplevd seksuell kontakt før fylte 13 år.
 • 4 prosent kvinner og 1,5 prosent menn har opplevd seksuell omgang (i form av samleie, anal- eller oralsex) før fylte 13 år.
 • En av fire sier at de aldri har fortalt om overgrepet før under denne undersøkelsen.
 • 14 prosent av ofrene ble utsatt for overgrep av far eller stefar.
 • Rundt en av tre har opplevd «mindre alvorlig vold» (klyping, dytting, slag med flat hånd) fra foreldre, mens fem prosent sier de har opplevd alvorlig vold.
 • Kilde: NKVTS

Onsdag formiddag inviterte Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Dagrun Eriksen til seminar om vold i nære relasjoner. Ledsaget av programleder Aslak Bonde, benyttet partilederne anledningen til å dele sine refleksjoner om temaet.

- Vold i nære relasjoner er ikke en kvinnesak, men et problem for alle mennesker. Det er vanskelig å snakke om vold fra noen som står deg nær. Arbeidet for å bekjempe vold i nære relasjoner er møysommelig og skjer gjennom generasjoner, og vi må gjøre det vi kan for å påskynde dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren understreker at politikere har et ansvar for at politiet prioriterer dette arbeidet, og oppfordrer de lokale politirådene i kommunene til å sette vold i nære relasjoner på dagsorden.

Stort og tabubelagt samfunnsproblem

Onsdag mottok justisminister Anders Anundsen en rapport av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Senteret har gjennomført en landsomfattende studie om blant annet vold, seksuelle overgrep og trakassering.

I rapporten, hvor 2435 kvinner og 2092 menn deltok, fremkommer blant annet at:

 • 1 av 10 kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av voldtektsofrene er under 18 år.
 • 1 av hundre menn sier de har opplevd å bli voldtatt
 • 3 av 10 fikk fysiske skader under voldtekten.
 • 86 prosent av ofrene kjente gjerningsmannen.
 • Fire av ti ofre var redde for å bli alvorlig skadet eller drept.
 • Kun 11 prosent anmeldte voldtekten.

- At 1 av 3 sier de aldri har snakket med noen om volden de er blitt utsatt for, sier oss at det er skjulte fenomen i samfunnet, understreker seniorforsker Siri Thoresen i NKVTS.

Frihetskamp

- Dette handler først og fremst om politifaglig kompetanse, og vi ønsker at politiet skal ha opplæring i hvordan de tilnærmer og arbeidet med temaet. Samtidig er det er avgjørende at vi har sterkere fokus på ofrene, sier Siv Jensen, og varsler at FrP vil i fremtiden prioritere familierelatert vold høyere på dagsorden.

- En av fire utsettes for vold i nære relasjoner. Sånn sett er det symbolsk at vi står fire kvinner her i dag. det angår oss alle, ikke «noen der ute», sier Dagrun Eriksen i Krf.

Hun understreker at hun setter lit til politiets arbeid på feltet, og viser til at man har fått på plass familievoldskoordinatorer i politidistriktene. Eriksen påpeker likevel mer kompetanse i skolen om hvordan man forebygger og håndterer vold i hjemmet.

- Det er snakk om å endre kulturer, noen må brøyte vei. Det kan ikke gjøres med politiske vedtak, folk må kjempe den kampen selv. For meg er dette en frihetskamp det handler om retten til ikke å bli utsatt for vold. Det er en menneskerett, men også en frihetskamp, sier Trine Skei Grande i Venstre.