Oppegård kommune har et familieteam som bidrar til effektiv hjelp for familier med ulike utfordringer. Hjelpen skal gis på et tidlig stadie for å forhindre at det utvikler seg alvorlige problemer.