Han mener statsråden bidro til å henge ut forsvarsansatte da hun på en pressekonferanse om Skah-saken tidligere denne måneden sa at de to involverte marinejegerne «ser ut til å være en del av et privat nettverk av personer med tilknytning til Forsvaret og politiet».

– Mener hun Forsvaret er et slags vikarbyrå for den private sikkerhetsbransjen? Skah-saken er meget spesiell, og det blir helt feil å bruke den som utgangspunkt for å nedlegge et regelrett yrkesforbud, sier Kristiansen.

Kristiansen sier han er kjent med at daværende forsvarssjef Sverre Diesen selv var bekymret for tette bånd mellom forsvarsansatte og den mer useriøse delen av sikkerhetsbransjen.

I et internt brev Diesen sendte ut i august i fjor, skriver han at det foregår «betydelig rekruttering» fra Forsvaret til en bransje der enkelte foretak tidvis opererer «i en gråsone mot det ulovlige».

– Men Diesen skriver også at det ikke er avdekket noe lovstridig eller kritikkverdig i disse forbindelsene. Jeg ser også behovet for et godt regelverk, men tror faktisk at integriteten og grunnopplæringen til de forsvarsansatte gjør dem bedre i stand enn mange andre til å gjøre en skikkelig jobb i sikkerhetsbransjen, sier Kristiansen.

Les hele saken hos Bergensavisen.