Det sier Høyres Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomite, som er glad for at barne- og likestillingsminister Solveig Horne foreslår ulike tillitsbaserte modeller for hvordan foreldrepermisjonsordningen kan bli mer fleksibel. Han mener allikevel at ordningen ikke kan være fri for dokumentasjon og kontroll.

— Det er viktig at også barn i familier som ikke er i en A4-situasjon får være sammen med en forelder hele permisjonstiden, kontakten med foreldrene er det sentrale bak ordningen med foreldrepermisjon. Det sendes ut to forslag for en enklere fordeling av foreldrepermisjonen på høring. Begge forslagene svarer på problemet med at familier opplever at de ikke får tatt ut hele foreldrepermisjonen, p.ga sykdom, utenlandsopphold, arbeidsledighet og annet, sier Harberg.

Ordningen skal være ubyråkratisk og basert på tillit til at foreldrene vil sitt barns beste og at de aller fleste forholder seg til reglene.

— Først skal saken ut på høring, og deretter skal vi på Stortinget gå i dialog med Venstre og KrF om hvordan ordningen rent praktisk skal utformes. Mitt utgangspunkt vil være at familiene må få mulighet til å ta ut hele foreldrepermisjonen, men at vi trenger noe dokumentasjon og kontroll. Velferdsordningene i Norge bygges på tillit, men også på kontrollfunksjoner, fordi noen få ikke skal misbruke en god ordning på bekostning av andre. Det må vi ivareta også i denne ordningen, understreker han.

Harberg mener at debatten allerede har sporet av til å handle om noe helt annet enn det den burde: Nemlig hvorvidt dagens ordning i stor nok grad ivaretar barnas mulighet til å få være hjemme med foreldrene hele permisjonstiden.

— Det rigide rødgrønne regelverket gjør at noen barn går glipp av verdifull permisjonstid, ikke bare med fedrene sine, men også med mødre. De som nå raser mot en mer fleksibel ordning er mer opptatt av kvotene enn av barna, og nekter å se at i familier hvor f.eks. mor jobber turnus, så kan også mor miste permisjonstid. Dette handler om familiens beste, og det vet familien selv best hva er. Spørsmålet mitt er om motstanderne av det som foreslås er mot mer fleksibilitet slik at også familier som ikke er A4 kan ta ut hele permisjonstiden, eller mot mangelen på kontrollfunksjoner i det ene alternativet som er foreslått. Jeg mistenker de først og fremst er mot økt fleksibilitet fordi de ønsker å detaljstyre folks liv.

Familier som ønsker det kan i dag la far ta enten 39 uker med 100 % lønn eller 49 uker med 80 % lønn i permisjon.

—Vi vil ikke hindre dem i å ta ut det de har rett på. Ingen andre fedre i verden har slike muligheter. Jeg er glad for at ved spesielle behov kan far nå også ta hele permisjonen, avslutter Svein Harberg.