Aspaker representerer Høyre i Stortingets justiskomité. Hun mener Justisdepartementet gjør feil i å tillate det muslimske hodeplagget i politiet.

- Vi kan ikke gjøre politiet til en slagmark for religioner, sier hun til VG.

- Og hva er det neste? Muslimer har ikke tradisjoner eller symboler som er mer verd å ta vare på enn andre religioner. Har man sett på mulighetene for at dette kan skape presedens, spør hun.

Ifølge Aspaker er det viktig at politiet rekrutterer fra ulike miljøer, men hun mener at hijab som virkemiddel er overdrevet.

InFact har foretatt en undersøkelse for VG. Den viser at nesten 70 prosent av befolkningen er imot hijab i politiet.

Les hele saken hos VG.