Blant annet ble Dalsfjordbrua i Sogn og Fjordane og ferjeforbindelse Klokkevik og Hjellestad nevnt av NRK. Dette er prosjekter Høyre har støttet.

- Høyre hadde i nasjonal transportplan betydelig økte midler til vei-investeringer også i distrikts-Norge, særlig hadde vi større budsjettpost til fylkesveiene over fylkesveienes budsjett, sier samferdselspolitisk talsmann i Høyre Øyvind Halleraker.

For mer informasjon om Høyres samferdselspolitikk se Høyres transportplan.