- Vi vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, sier statsminister Erna Solberg.
Strategien inneholder bl.a. tiltak for tettere samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater. Etatene og tilsynsmyndigehetene skal etablere et felles senter for analyse og etterretning. Regjeringen vil også åpne for å begrense antall underleverandører i kontraktskjedene ved offentlige anskaffelser, og at offentlige oppdragsgivere skal kunne stille krav om bruk av lærlinger.
- Det skal bli enklere å drive seriøst, og verre å drive useriøst. Alle med ansvar for å kjøpe inn varer og tjenester har en viktig rolle for å hindre at kriminelle aktører får innpass i arbeidslivet. Det gjeder både i privat og offentlig sektor, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe(H) etter at regjeringen i dag la frem en omfattende strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedrifter i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben. Kambe mener forslaget vil sikre flere lærlingplasser.
- Vi vet at seriøse bedrifter betaler sine skatter og avgifter, og har ordnede lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte og mange tar samfunnsansvar gjennom å ha lærlinger. Derfor er det gledelig at regjeringen både sikrer flere læringplasser og gjør det enklere for seriøse bedrifter å konkurrere når regjeringen nå foresår at alle som vil delta i anbud med staten må ha lærling i prosjektet, sier Kambe.
Strategien er utarbeidet i dialog med LO, NHO og de øvrige partene i arbeidslivet, og inneholder til sammen 22 tiltakspunkter som skal gjennomføres i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Les mer om strategien mot arbeidslivskriminalitet her.