I dagens utgave av Dagbladet går fem yrkesforbund ut og krever et løft for yrkesfagene. De 5 forbundene er Dysleksiforbundet, Byggmesterforbundet, Maler og Byggtapetserens landsforbund, Norske murermesteres landsforbund og Norske rørleggbedrifters landsforbund.

- Yrkesskolenes viktigste oppgave er å skaffe landet kvalifisert arbeidskraft, understreker de 5 forbund i sitt innlegg.

Dette har også Høyre understreket:

- Målet er gode fagfolk, ikke at flest mulig skal oppnå studiekompetanse. Vi må ikke glemme at vi også i fremtiden vil ha behov for at mer enn halvparten har en skikkelig yrkesutdannelse. Høyre vil heve statusen til yrkesfagene, sa Erna Solberg 17. januar da hun la frem Høyres plan for å løfte yrkesfagene.

Høyre er enig med de fem forbund når de understreker at man ikke bør kreve at alle yrkesskoleelevene skal ha generell studiekompetanse.

Tilpasset teoriopplæring
- Byggebransjen har behov for en styrket praksis og teorilæring som er relevant i forhold til yrket man skal utdanne seg til. En rørlegger trenger matematikk og fysikk som er tilpasset sitt eget fag og ikke alle andres fag for å kunne bli en dyktig rørlegger, skriver de fem forbundene.

Dette poenget ble også understreket av Erna Solberg når hun la frem Yrkesfagløftet til Høyre:

- Veien til gode fagarbeidere går ikke via studiekompetanse. Høyre vil ha egne, skreddersydde læreplaner for yrkesfagene i den videregående skolen. Innholdet og undervisningen i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag skal knyttes direkte opp til det aktuelle studieprogram.

Faren for frafall blant elevene
- På enkelte yrkesfag har vi i dag et frafall på 50 prosent. Dette er alvorlig både for den enkelte elev og for samfunnet. Det er fire ganger så høy arbeidsløshet blant dem som ikke fullfører utdannelsen som det er blant resten av befolkningen. Norge trenger en skole som utdanner dyktige fagarbeidere, ikke fremtidige trygdemottakere, skriver de fem forbundene.

Igjen i tråd med hva Høyres leder Erna Solberg understreket når hun fremla Høyres forslag til yrkesfagsreform:

- Elever begynner på yrkesfag fordi de ønsker seg et yrke. Hvis det ikke gis relevant opplæring er det lett å miste motet og droppe ut. Det vil vi gjøre noe med gjennom "Yrkesfagløftet".