De fem er ordførerne Sylvi Graham i Oppegård (Akershus), Anders B. Werp i Øvre Eiker (Buskerud), Bjørn Lødemel i Hornindal (Sogn og Fjordane), Lars Myraune i Frosta (Nord-Trøndelag) og Frank Bakke Jensen i Båtsfjord (Finnmark). I tillegg er byråden for kultur, idrett og næring/bedrift i Bergen, Henning Warloe, innvalgt på Stortinget fra Hordaland.

Totalt ble åtte av landets ordførere valgt inn på Stortinget ved valget 14. september, og fem av disse kommer fra Høyre.

Etterhva hoyre.no-redaksjonen erfarer, vilHøyres Petter Berg rykke opp som ordfører i Tønsberg etter at Fremskrittspartiets Per Arne Olsen havnet på Stortinget fra Vestfold. Det avgjøres 4. november.Blir det slikvilHøyre denne høstenende opp med å seks nye ordførere.

Fra før erdet avgjort at disse blir ordførere:Ildri Eidem Løvaas i Oppegård, Anne Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker, Edvin Haugen i Hornindal, Frode Revhaug i Frosta og Gunn Marit Nilsen i Båtsfjord.

Det hører også med til historien at blant de nye representantene i Høyres stortingsgruppe finner vi Aust-Agders Svein Harberg, somfrem til valget i 2007 var ordfører i Grimstad, mens Michael Tetzschner har en fortid som byrådsleder i Oslo. I sum betyr dette at den lokalpolitiske erfaringen og ballasten i Høyres nye stortingsgruppe må kunne sies å være på plass, og det lover godt for Høyres innsats på Stortinget i oppkjøringen til kommune- og fylkestingsvalgene om to år.