Sanner varsler i dag at det i kommuneproposisjonen vil foreslås en ordning for fergeavløsning. Ordningen foreslås gjeldende fra 2016.

- Flere lokalpolitikere har sagt ønsker fastlandsforbindelser for å styrke vekstmulighetene til næringslivet og bli mer attraktive for innbyggere. Dette vil bli et nytt verktøy for bedre samferdsel og mer verdiskaping i hele Norge, sier Sanner.

Det har ikke vært noen slik ordning for fylkesveier. Inntektssystemet for fylkeskommunene har vært slik at fylkene i realiteten taper rammetilskudd når de gjør om en fergestrekning til en vei, bro eller tunnel.

Riksveier har en ordning for alternativ bruk av fergetilskudd. Ordningen innebærer at drifts- og kapitalkostnader som spares inn når en fergestrekning erstattes eller kortes ned av en ny vei, kan brukes som bidrag til finansieringen av veiprosjektet.

Ordningen som foreslås for fylkesvei er parallell med den som eksiterer for riksveiene. I flere fylker er det prosjekter for å bygge bro eller tunell som skal erstatte ferge der fergetilskuddet er planlagt som en del av finansieringen.

- Dette kan føre til at flere fylker får muligheten til å investere i veiprosjekter der broer og tunneler erstatter ferger, sier Sanner.

Les hele talen til Jan Tore Sanner her.